Στην Πολεοδομία μπορεί κανείς να περάσει αρκετές ώρες από τον πολύτιμο χρόνο του. Για τον έλεγχο πληρότητας οικοδομικής άδειας δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1 Δηλώσεις Ανάθεσης – Ανάληψης
2 Αμοιβές Μηχανικών
3 Τοπογραφικό Διάγραμμα
4 Αρχιτεκτονική Μελέτη
5 Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας
6 Τεχνική – Αιτιολογημένη Έκθεση
7 Φωτογραφίες
8 Εγκρίσεις Φορεών ή Υπηρεσιών
9 Στοιχεία Νομιμότητας Υφιστάμενου
10 Ταυτότητα Αιτούντος
11 Καταστατικό (Αν είναι εταιρία)
Η ομάδα του Amesotis σας βοηθάει σε κάθε στάδιο της διαδικασίας φροντίζοντας για την έγκαιρη πραγματοποίηση της


Categories: News

Leave a Reply


(Greek) Αυθαίρ

Sorry, this entry is only available in Greek. Tweet

Music for two pianos

Two old friends and colleagues, two virtuosos of their kind, […]

VAT Cut On Restauran

A VAT reduction on Greek food catering services (restaurants, hotel […]

(Greek) Επίδομ

Επίδομα Τακτικής Επιδότησης Σε ισχύ είναι και το: Επικοινωνία και […]

Crime in Athens

Murder, armed robbery, rape and other violent crimes are not […]

RSS not configured