Απαιτούνται οι φορολογικές δηλώσεις ή τα εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας δεκαετίας!
Μια «μαραθώνια» γραφειοκρατική διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσουν περίπου 800.000 οικογένειες για να λάβουν τα νέα επιδόματα τέκνων. Η διαδικασία προβλέπει την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και ενός νέου πολύπλοκου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης μέσω του διαδικτύου, καθώς επίσης και τη συλλογή και υποβολή πλήθους δικαιολογητικών στους ανταποκριτές του ΟΓΑ που βρίσκονται στους δήμους όλης της χώρας.
Σύμφωνα με μια νέα κοινή απόφαση που εξέδωσαν ο υπουργός Εργασίας κ. Ι. Βρούτσης και ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης, εάν έχετε προστατευόμενα τέκνα και με βάση τα εισοδήματα που αποκτήσατε το 2012 είστε δικαιούχοι των νέων οικογενειακών επιδομάτων θα πρέπει, για να εισπράξετε τα επιδόματα, να ακολουθήσετε τα ακόλουθα «βήματα»:
1ο Βήμα: Πριν από όλα πρέπει να υποβάλετε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου να αποτυπωθούν τα εισοδήματα που αποκτήσατε το 2012. Το βήμα αυτό είναι απαραίτητο, καθώς από το ύψος του εισοδήματος που θα δηλώσετε για το 2012 θα εξαρτηθεί το ακριβές ποσό των επιδομάτων που θα λάβετε. Εάν δεν υποβάλετε δήλωση φορολογίας εισοδήματος δεν θα μπορέσετε να λάβετε τα επιδόματα που δικαιούστε.
Εφόσον δεν έχετε υποβάλει ποτέ στο παρελθόν φορολογική δήλωση, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι φέτος η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου. Συγκεκριμένα, η δήλωση πρέπει να υποβληθεί στην ηλεκτρονική υπηρεσία ΤΑΧΙSNET, που έχει αναπτύξει στις ιστοσελίδες της η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.gsis.gr και www.taxisnet.gr. Για να μπορέσετε να υποβάλετε ηλεκτρονικά τη φορολογική δήλωση θα πρέπει να πιστοποιηθείτε στην υπηρεσία TAXISNET. Θα πρέπει δηλαδή να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση σε ειδική φόρμα των ιστοσελίδων της ΓΓΠΣ για να αποκτήσετε κωδικό πρόσβασης και «κλειδάριθμο». Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο εδώ. Η ομάδα του Amesotis είναι δίπλα σας για να σας βοηθήσει να βγείτε από τον λαβύρινθο των χρονοβόρων διαδικασιών.


Categories: News

Leave a Reply


Αυθαίρετα:

Σε 100 μήνες, με ελάχιστη μηνιαία δόση 100 ευρώ, θα […]

Μουσική γι

Δύο παλαιοί φίλοι και συνεργάτες, δύο βιρτουόζοι στο είδος τους, […]

VAT Cut On Restauran

A VAT reduction on Greek food catering services (restaurants, hotel […]

Επίδομα Αν

Μη διαθέσιμο Tweet

Crime in Athens

Μη διαθέσιμο Tweet

RSS not configured