Έχουμε μια απλή διαδικασία τιμολόγησης στοχεύοντας στο να εξασφαλίσουμε διαφάνεια και επιλογή σε όλες τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Το κόστος υπολογίζεται ως εξής:

  1. Αμοιβή για απαίτηση 35 Ευρώ.
  2. Για επιπρόσθετα έγγραφα που θα χρειαστεί να συμπεριλάβουμε στην αρχική σας απαίτηση (όπως για παράδειγμα μεταφράσεις, πιστοποιητικά κ.ά. χρεώνουμε 30 ευρώ για το κάθε ένα.
  3. Για σας που απαιτείται προσωπική παρουσία στις Αρχές και που δεν θέλετε να επιβαρυνθείτε με χρόνους αναμονής, το κάνουμε εμείς για σας και σας ειδοποιούμε εγκαίρως έτσι ώστε όταν θα φθάσετε να προχωρήσετε χωρίς να περιμένετε. Η χρέωση είναι 20 ευρώ ανά ώρα.

Αυθαίρετα:

Σε 100 μήνες, με ελάχιστη μηνιαία δόση 100 ευρώ, θα […]

Μουσική γι

Δύο παλαιοί φίλοι και συνεργάτες, δύο βιρτουόζοι στο είδος τους, […]

VAT Cut On Restauran

A VAT reduction on Greek food catering services (restaurants, hotel […]

Επίδομα Αν

Μη διαθέσιμο

Crime in Athens

Μη διαθέσιμο

RSS not configured