Στην Πολεοδομία μπορεί κανείς να περάσει αρκετές ώρες από τον πολύτιμο χρόνο του. Για τον έλεγχο πληρότητας οικοδομικής άδειας δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1 Δηλώσεις Ανάθεσης – Ανάληψης
2 Αμοιβές Μηχανικών
3 Τοπογραφικό Διάγραμμα
4 Αρχιτεκτονική Μελέτη
5 Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας
6 Τεχνική – Αιτιολογημένη Έκθεση
7 Φωτογραφίες
8 Εγκρίσεις Φορεών ή Υπηρεσιών
9 Στοιχεία Νομιμότητας Υφιστάμενου
10 Ταυτότητα Αιτούντος
11 Καταστατικό (Αν είναι εταιρία)
Η ομάδα του Amesotis σας βοηθάει σε κάθε στάδιο της διαδικασίας φροντίζοντας για την έγκαιρη πραγματοποίηση της


Categories: News

Leave a Reply


Αυθαίρετα:

Σε 100 μήνες, με ελάχιστη μηνιαία δόση 100 ευρώ, θα […]

Μουσική γι

Δύο παλαιοί φίλοι και συνεργάτες, δύο βιρτουόζοι στο είδος τους, […]

VAT Cut On Restauran

A VAT reduction on Greek food catering services (restaurants, hotel […]

Επίδομα Αν

Μη διαθέσιμο Tweet

Crime in Athens

Μη διαθέσιμο Tweet

RSS not configured